ZAPOSLENI U ŠKOLI

 

UPRAVA ŠKOLE

DIREKTOR ŠKOLE 

 

Marija Milodanović

 

 

POMOĆNIK DIREKTORA

 

Darinka Maksimović

 

SEKRETAR ŠKOLE

 

Ivana Anić

 

 

 

ŠEF RAČUNOVODSTVA  

 

Šafer Edit

 

 

 

Administrativno-finansijski radnik

 

Gligor Valeria

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOG

 

Ljiljana Mokan Bogdanović

 

 

 

PSIHOLOG

 

Neda Lukić 

 

Budanović Leonora

 

 

 

 

DNEVNI BORAVAK

Dragana Veljović
Lidija Pap

 

 

 

 BIBLIOTEKA

 

 Vesna Kolar Perić

 

  

 

 

UČITELJI I NASTAVNICI  
Tatjana Pribićević- učiteljica 1a
Tatjana Đurić Đember - učiteljica 1b
Tot Eva - učiteljica 1c
Jasna Radonjić - učiteljica 1d
Slađana Margetić - učiteljica 2a
Branislava Vuković - učiteljica 2b
Torma Eva   - učiteljica 2c
Ljubica Davčik- učiteljica 2d
Natalija Tucakov - učiteljica 3a
Snežana Terzić - učiteljica 3b
Agardi Hajnalka- učiteljica 3c
Svetlana Kočić - učiteljica 3d
Romić Gizela - učiteljica 3e
Slobodanka Petrović - učiteljica 4a
Sanja Vučković - učiteljica 4b
Aranjoš Valeria - učiteljica 4c
Zorica Stipić - učiteljica 4d
Rujević Slavica - Srpski jezik kao nematernji (u nižim razredima)
Anamarija Vlahović- Mađarski JDS
Nalić Sabina - nastavnik Engleskog jezika
Magdika Dora- nastavnik Engleskog jezika
Nataša Tonković- nastavnik Engleskog jezika
Čutura Snežana – Srpski jezik, odeljenski starešina 5b
Kosović Dušica – Srpski jezik, Srpski kao nematernji , odeljenski starešina 7a
Mešter Sandra –  Srpski jezik, Srpski kao nematernji, odeljenski starešina 5a
Ljiljana Radošević –  Srpski jezik, Srpski kao nematernji, odeljenski starešina 7d
Horvat Rice Valeria – Mađarski jezik, Građansko vaspitanje, odeljenski starešina 6c
Magdika Dora – Engleski jezik, odeljenski starešina 7c
Gurinović Popović Dijana – Engleski jezik, odeljenski starešina 6b
Tomić Vesna – Nemački jezik
Ludaši Ester – Nemački jezik
Vasiljević Igor – Matematika
Gorica Gvozdić- Matematika
Vitomir Marković – Matematika
Petraš Čila – Matematika, Mađarski JDS, odeljenski starešina 8c
Kovač Geza – Fizika
Barović Daniel – Fizika, odeljenski starešina 6a
Aleksandra Jovičić– Hemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemčev Suzana – Hemija
Ninkov Radomir – Istorija
Kajdoči Hajnalka – Istorija
Rašović Biljana – Geografija
Vujović Ljiljana – Geografija, odeljenski starešina 5d 
Vrkić Štraka Andrea – Geografija, odeljenski starešina 5c
Pavlović Biljana – Biologija
Šoti Rita – Biologija, odeljenski starešina 7b
Inić Ružica – Muzička kultura
Szuch Gergely– Muzička kultura
Tomić Valentina – Likovna kultura
Buljovčić Olgica – Tehničko i informatičko obrazovanje, Tehnika i tehnologija
Ivić Marija – Tehničko i informatičko obrazovanje, Tehnika i tehnologija, odeljenski starešina 8d
Gereg Imre – Tehničko i informatičko obrazovanje, Tehnika i tehnologija, Informatika i računarstvo
Peić Dijana – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, odeljenski starešina 8a
Terzija Saša – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, odeljenski starešina 8b
Cetić Zdravko – Fizičko i zdravstveno vaspitanje, odeljenski starešina 6d
Arčon Eleonora –  Informatika i računarstvo
Sandra Mirkov –  Informatika i računarstvo
Tot Karakaš Tatjana – Građansko vaspitanje
Jovišević Mihajlo - Pravoslavni katihizis (veroučitelj)
Gabrić Nevena - Katolički vjeronauk (veroučitelj)
Garajski Ozvald Bernadeta - veroučitelj
Kapista Gabriela - Građansko vaspitanje
 
 

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

 

Torbica Milan - ložač - domar - ekonom

 

Mandić Todor- održavanje higijene

 

Sanja Laban - održavanje higijene

 

Dulić Danica - servirka u školskoj kuhinji

 

Njari Aranka - održavanje higijene

 

Virag Katalin - održavanje higijene

 

Lolevski Biserka - održavanje higijene

 

Budeša Novka - održavanje higijene