Odeljenski starešina: Margetić Slađana


Raspored časova
#PonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
-1       MAĐARSKI JEZIK   
0       MAĐARSKI JEZIK   
1 FIZIČKO VASPITANJE  MATEMATIKA  ENGLESKI JEZIK  SRPSKI JEZIK  FIZIČKO VASPITANJE 
2 SRPSKI JEZIK  SRPSKI JEZIK  FIZIČKO VASPITANJE  MATEMATIKA   SRPSKI JEZIK
3 ENGLESKI JEZIK 

PRAVOSLAVNI KATIHIZIS

GRAĐANSKO VASPITANJE 

MATEMATIKA  SVET OKO NAS   MATEMATIKA
4 MATEMATIKA  LIKOVNA KULTURA   SRPSKI JEZIK

ČAS ODELJENSKOG

STAREŠINSTVA 

MUZIČKA KULTURA 
5 SVET OKO NAS  LIKOVNA KULTURA 

KATOLIČKI VERONAUK

DOPUNSKA NASTAVA 

MAĐARSKI JEZIK  ČUVARI PRIRODE 
6       MAĐARSKI JEZIK   
7          
8          
Spisak učenika
#Ime i prezime#Ime i prezime
1 Babuškov Ognjen  2 Berta Valentina
3 Golušin Davor 4 Gordić Nikolina
5 Damjanović Jovana 6 Dlakić Aleksandar
7 Đurić Aleksa 8 Živić Milica
9 Ivović Janja 10 Jovanović Lazar
11 Kandler Mihail 12 Kovljenić Vanja
13 Kosović Mijat 14 Lazarević Jovan
15 Majski Sanja 16 Maksimović Marija
17  Pašagić Melanija 18 Petković Vuk 
19 Pisarov Švarc Ivan  20 Pupovac Jana 
21  Racić Vasilije 22 Sretin Anastasia 
23  Spremić Mia 24 Horak Daniel 
25  Ševenj Jelena 26 Šešum Lav 
27   28  
29   30  
31   32  

AKTIVNOSTI UČENIKA


OBLIKOVAWE PLASTELINOM - IZLOŽBA

GRADSKI MUZEJ

ZOO VRT PALIĆ

BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

DEČIJE POZORIŠTE PREDSTAVA PETAR PANPRVA PREDHODNA ( Stranica 3 od 4 ) SLEDEĆA POSLEDNJA